Kosovo

Republic of Kosovo – Tochtergesellschaft

KSI LLC

Miradi | Fushë Kosovë
Km 3 | Magjistralja Fushë Kosovë-Pejë
Kosovë/XK

Telephone: +3834458090

E-Mail: info@ksi-llc.eu
Internet: www.ksi-llc.eu

Contact:

Mr. Bekim Gashi